top of page

Konsthistoria - olika perioder och stilar genom tiden (1400-nutid)

Uppdaterat: 22 aug. 2023

En kort guide genom de olika konststilarna


Jag är ju också utbildad konstvetare så jag har studerat bland annat konsthistoria och på efterfrågan kommer jag här gå igenom de olika konststilarna genom tiden. Jag ska försöka skriva kortfattat så att man enkelt kan urskilja de olika epokerna och får en uppfattning om vad begreppen innebär.


1400-1500-talet - Renässansen

Det här är solklart min favoritperiod och även den jag inriktade min utbildning i. Kända konstnärer från denna period är Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Santi, Sandro Botticelli, Tizian och många fler. Under den här perioden jobbade stora konstnärer nästan exklusivt med beställningsjobb till stora kyrkor och privata konstsamlare. Konsten var inspirerad från antikens och "pånyttfödd", utvecklade motivens betydelse

Oljemåleri och tempera var regerande teknik under renässansen och motiven var ofta mytologiska och religiösa motiv.

Några kända begrepp för perioden:

Chiaroscuro (klärobskyr) - relationen och kontrasten mellan ljus och mörker i måleri

Sfumato - italienska för "rök" kännetecknar det dis och de oskarpa konturerna i måleri, känt verk som anammat denna teknik är Mona Lisa av Leonardo da Vinci.

Tempera - målerimedium där färgpigment blandas med äggula som bindemedel

Centralperspektiv - enpunktsperspektiv framtaget av Brunelleschi på 1400-talet där motivet utgår från en punkt för att fastställa avstånd och var ögat landar


1600-1700-talet - Barocken

Begreppet barock betyder oregelbunden eller vidunderlig.

Barocken kom till som en reaktion på renässansens konst där man tog avstånd från det harmoniska jämviktsideal som dominerade under den tiden.Konsten under barocken skulle framkalla känslor. Verken skulle imponera på och röra sin tittare. Epoken förknippas ofta med sinnlig rikedom, dramatik, vitalitet och rörelse, känslor, storhet och spänning. Här utövades tekniken chiaroscuro väldigt mycket i och med sin dramatik, främst av Caravaggio.

Fler kända konstnärer under barocken är

 • Rembrandt

 • Rubens

 • Bernini

 • Artemisia Gentileschi

 • Poussin

 • Vermeer med flera.


1700-talet - Rokoko

Den mer prydda konststilen. Konstnärerna hade likt de inom barocken en förkärlek för diagonalen i komposition av sina verk. Men till skillnad från barocken föredrog rokokons konstnärer en färgrik och ofta asymmetrisk framställning, där färgskalan var kyligare och ljusare, med en mer livfull ornamentik. Många strävade även efter att eferlikna mönster och former från naturen. Rokoko är idag förknippat mycket med franska hovet och aristokratin.

Kända konstnärer:

 • Jean-Honoré Fragonard (målade kända "Gungan")

 • Giovanni Battista Tiepolo

1800-talet - Romantiken

Den här perioden är också en av mina favoriter. Här är det kännetecknande för konsten att vara ljusa scensättningar med fokus på individens egna känslouttryck. Mjuka övergångar, disiga landskap, storslagna ljuskällor men ändå autentiska penseldrag.

Kända konstnärer:

 • John Constable

 • William Turner

 • Caspar David Friedrich

 • Eugène Delacriox

 • William Blake


1800-1900-talet - Impressionismen & Expressionismen

Impressionism är en konstriktning inom måleriet som uppstod i Frankrike under andra hälften av 1800-talet och som under 1900-talet dominerade den europeiska målarkonsten. Det är främst två ting som karakteriserar impressionismen:

 • Målningstekniken är ofta skissartad. Man använde grova synliga penseldrag eller färgfläckar. Detta skiljer sig mycket mot tidigare stilar där man försökt fånga små detaljer och göra färgfält med fina toningar.

 • Målarna börjar använda färger på ett nytt sätt, bland annat för att måla ljus och skuggor. Då man tidigare oftast hade skildrat skugga genom att göra ytan svartare började impressionisterna använda komplementfärger (alltså färger som är motsatt varandra, t.ex. rött och grönt, blått och orange.)

Kända konstnärer:

 • Claude Monet

 • Pierre-Auguste Renoir

 • Edgar Degas

 • Edouard Manet

 • Berthe Morisot

 • Auguste Rodin

Expressionismen blev stor under slutet på 1800-talet inpå 1900-talet. Skillnaden från impressionismen var att expressionismen ansågs vara en revolt mot impressionismen. Fokus på verkligheten försvann och istället för att fokusera på det visuella intrycket hittades intresset i det känslomässiga uttrycket. En mer subjektiv synpunkt på konsten och uttrycket växte fram. Mer förvrängd verklighet med mycket känslor än en romantiserad och dekorerad sådan. Också var impressionismen inriktad mycket på landskapsmotiv medan expressionismen hade blandade motiv, både landskap och porträtt.

Kända konstnärer:

 • Vincent van Gogh

 • Edvard Munch

 • Paul Gauguin

 • Henri Matisse

1900-talet - (Modernism) Realism, Kubism, Fauvism, Naivism, Dadaism, Surrealism

Vissa av de här stilarna känner man igen, vissa inte lika mycket. Jag ska försöka beskriva de kort så att man kan urskilja dem. Alla platsar in under Modernismen.

Realismen kan ju låta som en stil där man målade realistiskt - vilket är på ett sätt sant - men egentligen är den kännetecknande för att måla det vardagliga livet på ett så realistiskt och verklighetstroget som möjligt. Så inte så mycket hur man målade utan själva motivet skulle spegla verkligheten. Den kallas också för "naturalismen" av just den anledningen. Fokus var på ögats betraktelse och inte framhäva något specifikt eller försköna utan bara utgå från vad konstnären ser framför sig.

Kända konstnärer:

Jan van Eyck, Gustave Courbet, Diego Velasquez, Jean-Francois Millet med flera

Kubismen var den första abstrakta konststilen på 1900-talet och myntades av Pablo Picasso och Georges Braque där fokus låg på geometriska former, skarpa konturer och former, tvådimensionellt.

Fler kända konstnärer:

Juan Gris, Paul Cézannes med flera

Fauvismen var ett begrepp tolkat utifrån konst av Henri Matisse som kommer från ordet "fauves", franska för vilddjur. Denna stil har fokus på färger och är en typ av gren ur expressionismen.

Naivism är en riktning inom den moderna konsten som anknyter till barnens och folkkonstens naiva konstskapande. Naivismen bygger på att konstnären vill återfå förmågan att betrakta världen genom barnets eller den oskolades ögon. Bildskapandet är ofta föreställande och berättande.

Kända konstnärer:

Henri Rousseau, Paul Gauguin

Dadaismen är också en sådär revolt mot den traditionella konsten och samhället då den uppkom under första världskriget och blev som en effekt av hur alla drabbades av kriget. Konsten som går under dadaismen kallas också för antikonst.

Kända konstnärer:

Marcel Duchamp, Hugo Ball, Francis Picabia, Hans Arp

Surrealismen är en stil där konstnären tagit sig förbi logiken, som betraktas som ett konstens hinder, för att låta undermedvetna "vrickade" kombinationer av ting löpa samman. Förvridna former, utdragna proportioner, overkliga motiv osv.

Kända konstnärer:

Salvador Dalí, Joan Miró, Paul Nash, Max Ernst, René Magritte


Jag hoppas det här gav dig en liten överblick på de olika konststilarna genom tiden och att du har lärt dig något du kanske inte visste tidigare! Det finns såklart fler konstnärer över världen som var utmärkande för respektive epok men dessa tänker jag många känner igen och då får veta mer!


/Frida Leiding


107 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page